Saltar al contenido

Curs Anatomia

El yoga és una complexa i antiga tradició mística, una ensenyança per l’alliberació, per l’autorealització, i en aquest sentit també tota una filosofia rica en diversitat i llibertat de mètodes i pràctiques. A occident el yoga és conegut principalment com una pràctica de postures, moviments, exercicis respiratoris, cants... com una mena de gimnàstica psico-física pel benestar personal.
Si el yoga només es queda en aquestes pràctiques i en aquest objectiu, està absolutament infravalorat i lluny de la seva raó de ser, realitzar el SER. De totes maneres, aquestes pràctiques psico-físiques poden ser una bona llançadora vers la comprensió i vivència iòguica i alhora ajudar a establir unes bones bases. I també és evident que fer aquestes pràctiques correctament i incorporar-les a la vida, aportarà a la persona grans beneficis físics i mentals, un benestar de viure.
Conèixer unes bases anatòmiques i principalment la columna vertebral, ajuda de gran manera a fer eficient, segura i satisfactòria la pràctica. A més, incorporar un coneixement, unes actituds i uns hàbits en la postura, pot enriquir molt el manteniment i l’autogestió de la teva salut i prevenir malalties i dolors.
Una gran quantitat de patologies habituals i algunes d’elles greus, es podrien evitar o millorar amb l’estil de vida adequat. Una columna sana, és requisit fonamental per la salut a la resta de la persona. La columna vertebral és l’eix central del cos, i per tant una de les parts més importants en l’anatomia. Molt relacionada amb l’esquena, en el ioga representa la part inconscient de la ment. I en l’anatomia subtil tàntrica, la columna és el passadís per catapultar-nos al reconeixement de ser.
 
 
El seminari està dirigit a practicants i professors que vulguin:
- Tenir més coneixement de la seva pràctica, per tal que sigui    més  eficient, segura i  gustosa.
- Posar-se al dia de conceptes potser oblidats.
- Agafar noves idees per la pràctica personal i  per la docència.
- Revisar, replantejar i refrescar els conceptes  de base.
- Sentir-se més motivat a practicar i a impartir.
El seminari consta d’una part teòrica amb les explicacions guiades amb diapositives on s’explicarà:
- Bases i repàs de l’anatomia de l’aparell locomotor.
- Pelvis i columna vertebral.
- Anatomia en relació a l’asana i altres pràctiques iòguiques i        actituds de postura en altres situacions de la vida.
- Patologies ( hèrnies discals, ciàtica, artrosis,etc).
- Terapèutica del ioga.
Combinat amb la pràctica per anar realitzant i comprovant alguns dels exercicis i alguna sessió complerta de ioga integral.
També pot anar bé per persones que no hagin fet ioga o practiquin altres activitats físiques, ja que partirem d’uns principis anatòmics bàsic i de pràctiques sencilles.