Saltar al contenido

Classe Autorealització

L’ego, els condicionaments mentals i emocionals, tenen una gran força, es van sembrar fa molts anys i és la causa fonamental que la persona no pugui desenvolupar la seva plenitud i es visqui tancada per les seves pròpies limitacions. Calen dosis d’estudi, pràctica, interès en el camí de l’espiritualitat i reiterar-nos moltes i moltes vegades en la comprensió, però els resultats són uns fruits incomparables. És molt curiós i fascinant descobrir com coses que un pensava que les havia comprés van evolucionant fins que arriben a una evidència molt vivencial, i que això va provocant cada cop més serenitat de vida.

Veiem que una gran part de la nostra vida la vivim auto-limitada i no ens permetem ser de manera constant aquesta plenitud que som, que només vivim en moments puntuals.

Què es vol dir amb autorealització?

Com a desenvolupament:

- Viure amb la màxima plenitud, independència, espontaneïtat i veracitat possible.

- Desenvolupar el potencial de vida; intel·ligència, harmonia i força, de manera que hi hagi una coherència entre el meu veure, sentir i actuar.

- Augmentar la sensibilitat i sinceritat, expandint la consciència, diluint els desordres emocionals.

Com a espiritualització:

- Reconeixement de la de la real identitat essencial de Ser, clara consciència de qui sóc.

- Absència de cercar models de ser i qualsevol tipus de perfeccionisme.

- Constant transcendència del “jo personal”, viure l’ara i aquí de manera permanent.

- Establir-se en l’estat natural de serenitat íntima, atenció tranquil·la, silenci interior, contemplació creativa, sense esforç.
La teràpia unitiva per l’autorealització és un model que concreta, clarifica i simplifica tota una sèrie d’ensenyances i tècniques per la comprensió profunda de la problemàtica humana, pel desenvolupament i vivència de la real plenitud i la transcendència.

L’autorealització no pretén anar solucionant aspectes concrets de la problemàtica personal (encara que com a efecte col·lateral es van solucionant i diluint), sinó que és un treball vers l’espiritualitat (ioga) , és a dir:
canviar el punt de vista des de on estic vivint, per recuperar el punt de vista i de vida autèntic i perenne, descobrir qui sóc realment, on el desordre emocional i el patiment queda transcendit.

Aquesta classe és un “coaching”, un treball enfocat principalment a entrenar-se i practicar les diferents tècniques i possibilitats per l’autorealització. Estan basades en el curs d’autorealització que s’imparteix regularment, parts del qual es van explicant també a les sessions.
Adreçada a les persones que volen mantenir i fer un seguiment, tenir una continuïtat en el treball interior cap el reconeixement de ser.
Adreçada a qui ha realitzat el curs d’autorealització o qui vol aprofundir en el ioga, la meditació, l’autoconeixement i l’espiritualitat. Com a via de transcendència i de comprensió i solució de la problemàtica psicològica personal.
Les classes constaran d’un treball pràctic on es desenvoluparan les tècniques bàsiques i fonamentals pel desenvolupament humà i autorealització:
- Contemplació i meditació.
- Centrament.
- Alliberació d’experiències doloroses no diluïdes.
- Expressió musical. Biodansa.
- Tècniques de ioga integral i tantra.
- Reeducació. Connexió amb l’infant interior.
- Reconeixement i expressió dels aspectes de vida reprimits.
- Descobrir la pròpia estructura psicològica limitadora.
- Reconèixer i superar hàbits de plaer compensatori.
- Desenvolupar l’expressió d’una màxima possibilitat de vida. Actitud positiva realista.
- Treballar estructures de llenguatge i raonament pel coneixement psicològic i de reconeixement de ser.
- Investigació de la realitat essencial.

L’estructura general de la classe constarà:
- La pràctica d’alguna de les tècniques.
- Estona de meditació.
- Anàlisi en grup sobre la pràctica, o sobre alguna inquietud personal que es vulgui investigar.
- Teoria i repàs sobre algun aspecte de l’autorealització. S’anirà repassant i revisant el curs.