Curs d’autorealització

CURS D’AUTOREALITZACIÓ

Retrobar la pau i la felicitat de Ser

 

fi-boat-landscape

 

Autorealització és una paraula que vol indicar una màxima  possibilitat de vida humana. Aquesta possibilitat total i que està vinculada a la felicitat o plenitud, ja ens és intrínseca, però els condicionaments que hem heretat i hem anat adquirint van limitant l’expressió d’aquest potencial, la vida es va empobrint i contraient.

Aquesta autolimitació és causa fonamental de la insatisfacció vital, angoixes, desordres psíquics i emocionals, en definitiva, és causa de patiment humà.

L’autorealització és un augment de la sensibilitat i la consciencia per reconèixer aquests patrons erronis de funcionament i així poder-los superar o transcendir i situar-te en la pau i felicitat natural de SER, en la teva pau.

Però l’autorealització no pretén quedar-se en la solució d’una problemàtica personal i en el desenvolupament de les potencialitats de vida, sinó que és una direcció vers l’espiritualitat ( ioga ), un reconeixement de la realitat de ser, descobrir allò que és sempre constant, perenne i d’infinita possibilitat, i constatar que aquesta és la nostra identitat. I és que es va descobrint que fins que no es reconeix aquesta pròpia identitat, l’embolic psico-emocional de la persona no s’acaba de solucionar del tot per més mecanismes i tècniques que es puguin elaborar.

El curs pretén donar unes eines i comprensions per tal que la persona tingui una estructura, unes pautes en aquest camí de trobar la serenitat i el gust intrínsec de ser. Pautes que poden quedar incorporades a la vida, ja que es tracta de que cadascú acabi sent el mestre de si mateix.

El curs també està molt indicat a persones que portin temps de treball meditatiu, de yoga o místic, però que encara es troben encallats, que veuen contradiccions entre la seva situació real personal i el que esperaven dels ideals que es tenen sobre l’espiritualitat i que no s’acaben d’aconseguir. Dóna unes pautes i coneixements per aclarir i entendre què és? Com funciona? I per a què serveix realment la meditació.

 

Els punts fonamentals i estructura del curs és la següent:

 • La realitat. Descobrir allò que sempre és constant i inalterable.
 • Qui o què sóc de veritat?
 • La comprensió i dissolució del patiment.
 • Què és ioga i estat de ioga? Com assolir-ho?
 • La vida des d’un punt de vista autèntic.
 • Patrons base de l’existència.
 • Plenitud personal.
 • L’infant com a arquetipus i model de vida.
 • La ment, els seus patrons bàsics.
 • L’atenció o consciència com a base i causa de la ment. Transcendència.
 • El mecanisme original de patiment humà.
 • La identificació cos-ment.
 • Por, culpa i insatisfacció – inseguretat i desig. Base fonamental del ego.
 • Mecanismes de repetició i manteniment del patiment psicològic i emocional.
 • L’angoixa. Acumulació fugida i dissolució.
 • Tipus, estructures i reaccions psicològiques.
 • Compensacions emocionals.
 • Subconscient condicionant.
 • Traumes i situacions doloroses no diluïdes.
 • Impulsos i reaccions reprimides i no compreses.
 • Hàbits de plaer compensatori a l’angoixa.
 • Somatitzacions i símptomes psíquics.
 • Efecte mirall.
 • Culpabilitat i responsabilitat.
 • Nivell de plenitud de vida.
 • Personalitat i personatge.
 • Ment funcional i ment pensant.
 • Escala de motivacions en el viure.
 • Arquetipus de relació humana.
 • Bases i procés d’aprenentatge.
 • Actituds personals favorables pel treball interior.
 • Què és realment la meditació, la contemplació? Quina finalitat té?.
 • Dificultats en la meditació. Per què no es millora?.
 • Progressió i mètodes per la investigació i el discerniment. Per què investigar?
 • Diferents formes i mètodes de ioga.
 • Experiències no ordinàries. Contrastos i intensitats.
 • Idees i creences errònies sobre l’espiritualitat.
 • L’espai i la seva possibilitat d’interrelació.
 • La naturalesa del temps.
 • L’aquí i ara com a constant de vida.
 • L’aleatorietat de l’existir i la no autoria personal.
 • La no dualitat.
 • Maduració. Il·lusió i desil·lusió.
 • Acceptació total.
 • La identitat real. Reconeixement de Ser.

 

Part pràctica:

 

 • Meditació, contemplació.
 • Tècniques per descobrir l’estructura mental limitadora.
 • Desenvolupar el potencial i possibilitat de vida.
 • Centrament.
 • Reconèixer i alliberar traumes, impulsos de vida reprimits.
 • Reconèixer hàbits de plaer compensatori.
 • Reeducació mental, investigació de la realitat.

 

 

El curs és fonamentalment d’explicacions i diàlegs, però també s’aniran intercalant i realitzant les tècniques pràctiques per saber com són i que es puguin fer personalment a la vida diària.

Es donaran unes pautes de treball i exercicis per fer durant el mes entre sessió i sessió. Exercicis que són voluntaris i en funció de cada possibilitat personal.

Hi haurà un suport entre sessió i sessió per fer les consultes sobre els exercicis o dubtes que tingueu. I s’enviaran pautes, propostes o inspiracions setmanals a través de email, web o whatsapp.

El curs està estructurat en 9 sessions, és tot un conjunt i és convenient assistir a la majoria de sessions. El curs s’imparteix dos cops al mes la mateixa classe, a Barcelona i a Lliçà d’Amunt, si alguna data no va bé, hi ha la possibilitat de fer la classe l’altre dia del més al lloc que toqui. Ho podeu veure al calendari de les dates per si us ho voleu programar. Si tot i així algun més no pots assistir a cap de les dues dates, sempre que es demani, se’t pot gravar la sessió per tal que la puguis escoltar i treballar.